بوش های پلاستیکی :

پلاستیکی و یا سر موتور های پلاستیکی یکی دیگر از تولیدات بهنام رباتیک می باشد .

این بوش ها در واقع وسایلی هستند که سر (شفت) موتور ها را بزرگ تر نموده تا راحت تر در چرخ دنده و یا چرخ های پلاستیکی سِت شوند  یا اصطلاحا فضا را پر کنند .

 بدین صورت که اگر شفتی  2.5mmدر سوراخی به سایز 4mm قرار بگیرد حتی اگر دو طرف شفت هم پیچ شود اما به هر صورت در اثر چرخش شفت در آن فضا، سوراخ چرخ و شفت محوریت را از دست داده و حالت تابدار می گیرد اما به این صورت شفت در داخل بوش ها کاملا سفت گردیده و کاملا فضا را اشغال می کند .

همچنین در مواردی شفت موتور برای چسبیدن به وسایلی مانند چرخ دنده و یا چرخ نیاز به چسب قطره ای دارد . که در این صورت دیگر شفت برای وسایل بعدی غیر قابل استفاده خواهد بود ، اما هنگامی که از این بوش ها استفاده میشود به جای شفت موتور بوش ها چسب کاری میگردد و شفت موتور در داخل بوش ها قرار میگیرد و از چسب کاری در امان می ماند .

در تولید برخی سایزها علاوه بر سایز گرد ، سایز کونیک دار (لبه دار مخصوص موتورهایی که در روی شفت آن کونیک و یا لبه دارند مانند تصویر زیر ) هم تولید شده است . 

شافت موتور کونیک دار

 

 

 

تبدیل شافت 2.5 به 4 :

برای تبدیل میله های   2.5mmبه سوراخ  4mmاستفاده میشود و پرکاربردترین مدل بوش که برای استفاده ی چرخ های با سوراخ 4mm و گیربکس های پلاستیکی می باشد.

تبدیل شافت 3mm به 5mm :

برای تبدیل میله های  3mm به سوراخ 5mm استفاده میشود. از مهمترین کاربرد های آن برای اتصال موتور های گیربکسهای مینی مانند ZGA14 و ZGA12  به چرخ هایی با سوراخ 5mm میباشد .

 در این سایز  بوشها به دو صورت ساده و کونیک دار (لبه دار مخصوص موتورهایی که در روی شافت آن کونیک و یا لبه دارند) تولید شده اند .

 

 تبدیل شافت 3mm به 6mm :

برای تبدیل میله های  3mm به سوراخ 6mm استفاده میشود. از مهمترین کاربرد های آن برای اتصال موتور های گیربکسهای مینی مانند ZGA12 و ZGA14  به چرخ هایی با سوراخ 6mm میباشد .

 در این سایز  بوشها به دو صورت ساده و کونیک دار (لبه دار مخصوص موتورهایی که در روی شافت آن کونیک و یا لبه دارند) تولید شده اند .

 

بوش پلاستیکی تبدیل 3 به 6

 

 

 

 تبدیل شافت 4mm به 6mm :

 

برای تبدیل میله های  4mm به سوراخ 6mm استفاده میشود. از مهمترین کاربرد های آن برای اتصال موتور های گیربکسهای مینی مانند ZGA25 و ZGA28 و یا موتورهای تایوانی به چرخ هایی با سوراخ 6mm میباشد .

 در این سایز  بوشها به دو صورت ساده و کونیک دار (لبه دار مخصوص موتورهایی که در روی شافت آن کونیک و یا لبه دارند) تولید شده اند .

 

Top