انکودر

انکودر

انکودر وسیله ای برای قرار گرفتن میان اپتوکانتر است که وظیفه قطع و وصل کردن ارتباط انکودر را دارد و این امر باعث ایجاد پالس در خروجی انکودر میشود و از آن میتوان از کارهایی مانند شمارش تعداد دور، اندازه گیری سرعت و محاسبه میزان چرخش موتور بر حسب درجه استفاده کرد. جنس انکودر از پلکسی مشکی رنگ است که عایقی بین فرستنده و گیرنده انکودر بوده و بسیار مقرون به صرفه میباشد. نوع برش هایی که در حاشیه انکودر ایجاد شده باعث افزایش دقت اپتوکانتر میشود. انکودر در ابعاد مختلف و در تعداد برش های دلخواه شما تولید میشود.

Top